DOS kursus

Onsdag d. 24.10.2018
09:00-10:30
Lokale: Sweden

Fra professorforelæsning til elevator-pitch: Sådan formidler du dit budskab


Kommunikator er en af de syv lægeroller. Det forventes at vi kan kommunikere
på mange niveauer, men det er sjældent at der gives undervisning eller supervision
i dette. I dette symposium fokuseres på den faglige kommunikation, lige fra
afrapporteringen til morgenkonferencen til det videnskabelige foredrag.


Et 90 minutters oplæg om, hvordan man gennemskuer sit publikum, vinkler sit
emne, udvælger sine budskaber og formulerer sig kort og præcist. Og sidst men
ikke mindst, hvordan man forbereder sig selv på opgaven og sikrer, at man kan
gennemføre sit oplæg på en rolig, sikker og fængende måde. Uanset om det
drejer sig om et videnskabeligt foredrag på en international konference eller om
et 5 minutters indlæg på morgenkonferencen.

Oplægget vil være en blanding af teori og praktiske øvelser og vil være opbygget
med netop de elementer, som det er min pointe, at det perfekte oplæg bør
indeholde. Det vil således både være en demonstration og en indføring i emnet.

Oplæggets eksempler tager udgangspunkt i situationer, der er genkendelige i
deltagernes professionelle virke, og personlige liv. Det er dog det faglige oplæg,
der er omdrejningspunktet. Der udleveres materialer, som deltagerne skal bruge
til de første trin i budskabsudviklingen og forberedelsen. De vil blive udformet
således, at de også efterfølgende kan fungere som værktøj for udarbejdelse af
ethvert fagligt oplæg.


Klaus Kirketerp-Møller
Kvalitetsudvalget