DOS Symposium ved Kvalitetsudvalget

Torsdag den 24. oktober
Kl. 13:30 – 15:00
Lokale: Vingsal 3

 

Rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed"
v. højesteretsdommer Jens Peter Christensen

 

Der vil være oplæg og mulighed for at få svar på spørgsmål og bekymringer.

Jens Peter Christensen er dr.jur. og tidligere juraprofessor ved Aarhus Universitet.

Han har siden 2006 været højesteretsdommer.

Han har været formand for de to udvalg, der har afgivet betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed: ”Betænkning nr. 1462/2006 om "Ytringsfrihed og meddeleret" og betænkning nr. 1553/2015 om "Offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger".