Uddannelsessymposium

”Fake it till you make it….Status over speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi”

Fredag d. 25. okt. 2019

Kl. 09:00 – 10:30
Lokale: Vingsal 3

  • 9.00-9.10

 

Velkomst, ved uddannelsesansvarlig overlæge, Andreas Balslev Clausen.

  • 9.10-9.30

 

YODA-Survey, ved reservelæge, Liv Riisager Wahlsten
Hvad siger de uddannelsessøgende om uddannelseskultur, kompetencevurdering og teoretisk viden.
         

  • 9.30-9.55:

Kompetencevurderingskultur i andre kirurgiske specialer.

  • 9.55-10.15:

 

Status på den nye målbeskrivelse, ved uddannelsesansvarlig overlæge Andreas Balslev Clausen.

  • 10.15-10.30:

 

Diskussion / input fra salen.