DOS Symposium ved Videnskabeligt Udvalg

Fredag d. 25. okt. 2019

Kl. 09:00 – 10:30
Lokale: Vingsal 2

 

Klassikere i Ortopædien

 

Præsentation af tre klassiske studier der har haft stor indflydelse på ortopædien.

09:00 – 09:05    
Velkomst ved VU-formand Peter Tengberg

09:05 – 09:20    
Gennemgang af Gustilo RB, Anderson JT. Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones: retrospective and prospective analyses.
J Bone Joint Surg Am. 1976 Jun;58(4):453-8.
Ved afd. læge, PhD Bjarke Viberg fra Kolding Sygehus

09:20 – 09:30    
Diskussion og spørgsmål fra salen

09:30 – 09:50    
Gennemgang af Ponseti IV, Smoley EN. Congenital Club Foot: The Results of Treatment.
J Bone Joint Surg Am. 1963;45:261–344.
Ved Overlæge, PhD Klaus Hindsø fra Rigshospitalet

09:50 – 10:00    
Diskussion og spørgsmål fra salen

10:00 – 10:20    
Gennemgang af Kamme C, Lindberg L.: Aerobic and anaerobic bacteria in deep infections after total hip arthroplasty: differential diagnosis between infectious and non-infectious loosening Clin Orthop Relat Res. 1981 Jan-Feb;(154):201-7
Ved Professor Søren Overgaard fra Odense Universitetshospital

10:20 – 10:30    
Diskussion og spørgsmål fra salen